Thursday, March 1, 2007

Habibi

HABIBI

Ma32ool ha2ollak roo7

Men '3er makoon magroo7

Wala ba2i 3ala 7aga

La2 danta mush 3arefMa32ool tsadda2 abee3

Men '3er matooh wala adee3

Wala a'7afsh men 7aga

La2 danta mush 3arefBa3dak ha7ess bmeen?

Ma32oola 7obb sneen

Ye'7las f'3amdet 3ein?

Ya 7abeebi laaaaLa la la laaa

La w2alf laaa

Dana albi ba3d '3yabak tah

Law belkalam

Nensa el alaam

Da makansh al wala 3ashe2 aahMa32ool 7abeebi msheet

Ma32ool fakerni nseet

Law albi aal 7aga

Men gar7o alhalakDana lamma kont ba2ool

Ba2sod kalami y6ool

Yemken t2ool 7aga

Asma3ha asfalakBa3dak ha7ess bmeen

Ma32oola 7obb sneen

Ye'7las f'3amdet 3ein

Ya 7abeebi laaaaLa la la laaa

La w2alf laaa

Dana albi ba3d '3yabak tah

Law belkalam

Nensa el alaam

Da makansh al wala 3ashe2 aahLa la la laaa

La w2alf laaa

Dana albi ba3d '3yabak tah

Law belkalam

Nensa el alaam

Da makansh al wala 3ashe2 aahLa la la laaa

La w2alf laaa

Dana albi ba3d '3yabak tah

Law belkalam

Nensa el alaam

Da makansh al wala 3ashe2 aah

No comments: